Vogels

Er zijn 2 groepen:
Vogelspotters die ook de ontwikkelingen van de fauna volgen.

Contactpersoon: Leonne Könings- Mentjens.

De andere groep plaatst voerdertafels, valken- en uilenkasten in de regio en inventariseert deze kasten.
De werkgroep houdt in het omringende gebied (Oirsbeek, Munstergeleen, Puth, Windraak) de nestkasten en de bewoning bij. Broedresultaten worden genoteerd, vogeltellingen gehouden. Per jaar worden twee vogelexcursies gehouden, die ook op het programma staan van IVN MunsterGeleenSittard

Coördinator: Stuf Kaasenbrood