Contactgegevens

Het bestuur van IVN MunsterGeleenSittard is per mail bereikbaar:
ivn.munstergeleensittard@gmail.com

Voorts is IVN MunsterGeleenSittard te bereiken via Facebook door op onderstaande link te klikken:
https://www.facebook.com/ivnmunstergeleensittard/

Twitter account: https://twitter.com/IVNMGS/

Voorzitter
Ilona Schmeets

Secretaris
Henk Peeters

Penningmeester
Josette Janssen-Corbij
Bankrekeningnummer: t.n.v. IVN MunsterGeleenSittard rek.nr: NL80RABO0135007968

Overige bestuursleden
Leonne Könings-Mentjens (vertrouwenscontactpersoon)
Fred Penners
Fred Vroomen
 
Webmaster
Piet Huits Email: webmaster.munstergeleen@ivn.nl