School en Jeugd

De schoolwerkgroep organiseert zowel binnen als buiten de heemtuin excursies, lezingen en themadagen voor scholieren van het lager- en middelbaaronderwijs.

Contactpersonen: Ilona Schmeets, Toos van de Vring en Fred Penners.