Insectenhotel

Insectenhotel (2)

Een insectenhotel biedt huisvesting aan een bonte verzameling van insecten, hommels, (solitair levende) bijen en wespen. In de natuur zijn overal holletjes, gangetjes en andere beschutte plekjes te vinden waar kan worden overwinterd of voor nageslacht gezorgd. In een tuin vormt een insectenhotel naast een uitnodigend gebaar van de mens naar het kleine maar voor de biologische kringloop onmisbare gedierte tevens een decoratief element. 

Vlakbij het insectenhotel staat een wilg die hier op een bijzondere manier terecht is gekomen. Eenjarige wilgetakken of -tenen zijn heel soepel en worden / werden o.a. gebruikt om manden te vlechten. Het takje waaruit deze boom is opgegroeid heeft ten tijde van de aanleg van de tuin gediend als wikkel van een bundel plantmateriaal. Zo kan menselijk toedoen het lot van dingen een verrassende wending geven.