Oppe Wèndjraak

Windraak of Wintraak? - beide spellingen komen voor, maar de eerste heeft tegenwoordig de voorkeur - zie het plaatsnaambord. Nog groter is de onzekerheid bij de dialectnaam: Wèndjraak, Windjraak of Wintjraak. De naam Wintraak wordt trouwens gebezigd voor het adres van de drie panden ten oosten van de provinciale weg die gelegen zijn in de gemeente Schinnen, een historisch gegroeide situatie en misschien wel praktisch om het verschil tussen de gemeentes Sittard-Geleen en Schinnen, waartussen de grens dus gevormd wordt door de N276, duidelijk te maken.
Windraak geldt in de praktijk als een buurtschap van het dorp Munstergeleen, maar het heeft behalve een blauw plaatsnaambord ook een eigen postcode (6153).
De benaming Windraak geldt niet alleen voor de buurtschap maar ook voor de weg richting Munstergeleen tot aan de kruising met het Steingraafpad.

In 1840 omvatte Windraak ca 26 huizen met in totaal 145 inwoners, tegenwoordig 40 huizen met ong. 100 inwoners.

 Bezienswaardigheden

- Klooster Generalaat-noviciaat Huize Seraphina van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Windraak 35.
- Windraak heeft 1 rijksmonument: de 19e-eeuwse hoeve op Windraak nr. 1 met gesloten binnenplaats, in de oorspronkelijke vorm behouden gebleven en recentelijk gerestaureerd. Deze boerderij is zichtbaar op de foto. In het achterste gedeelte van de boerderij (helemaal links, onzichtbaar op de foto) bevindt zich IJsboerderij Coumans met panoramisch terras (95 m boven NAP). De drie knotlindes aan de straatzijde zijn al even monumentaal als de boerderij.