Glana

Glana is de oorspronkelijk Keltische naam waarvan de huidige benaming 'Geleenbeek' is afgeleid. De naam is vast en zeker verwant met de naam van het Keltische, later romeinse vestingstadje Glanum in Zuid-Frankrijk, een streek die al vroeg werd geromaniseerd en daaraan de benaming 'Provincia = Provence' heeft overgehouden. Verschillende geleerden brengen de naam in verband met Nederlandse werkwoorden als 'glanzen en glinsteren'. 

Glanum was van oudsher (ook in de oudheid had men het al over vroeger, dus nog langer geleden) beroemd om zijn  bron waaruit helder en gezondheid schenkend water stroomde. Mensen kwamen daar samen om genezing te vinden en er ontstond al gauw een tempel ter ere van de god (of was het een godin? - beelden van de godheid zijn nooit gevonden) Glanis. 

Sinds mensenheugenis zal dus ook de Geleenbeek bekend hebben gestaan om haar leven en gezondheid schenkende heldere water. 

Sinds mensenheugenis? 

- Er leven op dit moment nog veel mensen die zich kunnen heugen dat de beek het slijk, de schlamm en de blubber afvoerde van de mijnen. Halverwege de vorige eeuw werd de beek zelfs gekanaliseerd om maar zo snel als kon van de vuiligheid af te komen. Al het leven in en langs het water ging dood en er hielp geen lieve god (of godin) meer aan... totdat de mensen zelf tot inkeer kwamen en rond de millenniumwende plannen maakten voor herstel. 

Het project Corio-Glana voerde en voert dit herstel in fases uit en in 2014 werd het project 'Beekdalen Geleen 1' voltooid: van Lintjesweg tot Middenweg werd de Geleenbeek weer aan het meanderen gebracht en in maart 2015 verbeiden wij het voorjaar om te zien hoe de oude natuur definitief terug zal keren als nieuwe. 

In dezelfde tijd werd veel landbouwgrond teruggegeven aan de natuur en maakte schooljeugd zich verdienstelijk (vroeger hielp die mee met het poten van aardappelen) met aanplanten van bos op boomfeestdagen. Zo ontstond in het buitengebied van Munstergeleen, op de westelijke oever, het Absbroekbos, eveneens een fijn wandelgebied waar geen auto's mogen komen.