Peelkanalen

In Meijel zijn er 4 kanalen. De Noordervaart, het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Afwateringskanaal (ook wel Neers Kanaal genoemd). Alle kanalen hebben hun bestaan aan de ontginning van de Mariapeel en de Deurnese Peel te maken. Ze zijn gebruikt voor afwatering van het oorspronkelijke hoogveen en afvoer van de turf die er gestoken werd. De Noordervaart is gedeeltelijk gegraven in 1810 en is halweg de voltooiing gestopt. Ca. 1850 is de Noordervaart op diepte gebracht en de Helenavaart gegraven om het hoogveen in de omgeving van Helenaveen te ontwateren en de turf te vervoeren. Het Afwateringskanaal is enkele jaren later gegraven omdat het zure peelwater, dat in 1850 al voor een milieuprobleem zorgde en dit niet meer afgevoerd mocht worden door de Noordervaart, op de kortste weg naar de Maas af te voeren. De gemeente Deurne had gezien hoe profijtvol het afgraven van turf was en heeft in 1870 een eigen kanaal naar de Noordervaart moeten graven. Omdat Deurne uit concurrentieoverwegingen niet door de Helenavaart mocht, liggen er in Meijel 2 kanalen over een afstand van ca. 4 km parallel langs elkaar op een afstand van ca 30 meter.

Momenteel dienen de kanalen voor van Maaswater naar de bovenlopen van de Astense Aa en alle beken die vroeger ten oosten van de waterscheiding uit het peel kwamen.

Door het stromende, zuurstof- en voedselrijke water zijn bij de kanalen veel soorten libellen te vinden. Ook voor vogels is de bomenrijke strook langs de kanalen een paradijs. De wielewaal is er ’s zomers altijd aanwezig.