In veilige handen

IVN Meerssen : In Veilige Handen

IVN Meerssen heeft een actieve jeugdgroep. Kinderen moeten zich daar veilig kunnen voelen in een plezierige omgeving. Waar vrijwilligers werken met kinderen, moeten we zorgen dat we die veiligheid kunnen garanderen. Kinderen moeten zich niet gekwetst voelen door ongewenst of intimiderend gedrag.

De vrijwilligers die de jeugdgroep van IVN Meerssen begeleiden hebben daarom  allen een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en ingeleverd bij het bestuur.     

IVN Meersen heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Voorlopig is dat Yvonne Brounts. In geval van vermoeden van ongewenst gedrag, kun je daarmee contact opnemen

IVN Landelijk heeft een gedragscode beschreven. Wat doe je als ongewenst gedrag wordt geconstateerd?  Onze afdeling conformeert zich aan de gedragsregels opstellen en het protocol, zoals opgesteld door IVN landelijk en heeft deze opgenoemen in het Huishoudelijk Reglement

In het protocol wordt beschreven wat we onder ongewenst gedrag verstaan. Het gaat in het kort bijvoorbeeld pesten, inbreuk op privacy, discriminatie, overmatige drank- of drugsgebruik of seksueel misbruik

De uitgebreide notitie van IVN landelijk vind je hier:

in veilige handen bij IVN

In die notitie vind je omgangsregels, gedragscode en protocol.