Publiekswandeling: Biezen

Op zondag 23 april  organiseert IVN Laarbeek een vroege vogelwandeling door De Biezen. Om 8 uur ’s morgens start deze ca. 2 uur durende wandeling vanaf de woning bij De Biezen 5, 5735 SM Aarle-Rixtel.  Ervaren gidsen vertellen u over het vogelleven in dit natuurgebied. U leert vogelgeluiden herkennen. Hopelijk kunt u ook diverse soorten zien. Neem daarom een goede veldkijker mee.

De Biezen is een gevarieerd gebied met bos, weilanden en water, beheerd door Staatsbosbeheer. De weg vanaf de Brabantse kluis richting Grotelse Heide snijdt het in twee delen. Naar links volg je het zandpad langs rijk struweel en open graslanden naar het Bruggenpad, waar de Snelle Loop de grens vormt tussen Aarle-Rixtel en Gemert. Het is een ecologische verbindingszone. Cascades, grote keien en stukken hout zorgen voor een verbeterde regulering: in droge tijden wordt het water langer vastgehouden, in natte periodes kan het water sneller afgevoerd worden.

Aan de rechterzijde van de weg is de Biezen een bosgebied met populierenaanplant, eikenbos en broekbos. Er zijn fraaie overgangen van moerasbos naar droog bos, naar schrale en bloemrijke graslanden, die als ‘eilandjes’ in het gebied voorkomen.  Er liggen smalle paadjes, soms met houten knuppelbruggetjes, door het bos. Op het pad richting de voormalige boswachterswoning hoor je al gauw het geluid van de boomklever in de hoge, vooral oudere bomen. Aan de zijkanten staan diverse bomen met spechtengaten. Niet verwonderlijk want zowel de grote bonte, de middelste bonte en de kleine bonte specht zijn hier waargenomen. Rond half april keert ook de koekoek terug. Met wat geluk laat de geelgors zijn muzikale deuntje horen, vooral bij zonnig weer. Hopelijk wordt het een fijne, vogelrijke wandeling!

Ons aanbod
Waar
Biezen
Biezen 5
5735SM Aarle-Rixtel
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Secretaris

secretaris IVN Laarbeek

Ontdek meer over

Deel deze pagina