Kerkrade
Insecten
Op
dinsdag13apr202120:00

Wilde bijen, bedreigde insecten in onze omgeving gaat niet door.

Gecanceld wegens de verlengde lockdown tot 28 april.                                   

Met zo’n 250 vleugelslagen per seconde (!) vliegt een bij 22 km per uur. Er zijn meer dan 350 soorten wilde bijen. Daarvan is de helft bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. De economische waarde van bestuiving is wereldwijd geschat op 153 miljard Euro per jaar. In Nederland is onderzocht welk aandeel bestuivers hebben in de productie van appels en blauwe bessen. Dit aandeel blijkt groot: bij het wegvallen van insectenbestuiving neemt het aantal geproduceerde appels met 40% af. De appels worden bovendien 50% kleiner in diameter. Al met al zou de financiële opbrengst van de appeloogst met circa 50% dalen bij het wegvallen van bestuivers. Een prachtig Engels gazon en bermen zonder wilde bloemen maken bijen niet gelukkig. We kijken naar de top 5 van de getelde wilde bijen in 2020: de Rosse Metselbij, de Sachembij, de Gehoornde Metselbij, de Aardhommel en de Veldhommel. En we bereiden ons voor op de Nationale Bijentelling van 17 en 18 april 2021. Welke bij is dat? Hoe onderscheiden hommels zich? Wat is een zweefvlieg? De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, LandschappenNL, Natuur & Milieu en IVN Natuureducatie.

Honingbij
Uw gids:
Nardy Pillards
secretaris van IVN Kerkrade

Algemene informatie

dinsdag 13 april 2021 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Het Sjevemethoes
Sint-Pieterstraat 3
6463 CS Kerkrade
Nederland
Extra Informatie: 

Helaas moet we nog even wachten met het organiseren van activiteiten. Dat betekent dat de Bijenlezing van 13 april wordt afgelast. Helaas is het door de Corona-maatregelen niet mogelijk om deze lezingen en excursie te laten plaatsvinden. We hopen u later in het jaar weer te mogen begroeten bij onze activiteiten en hopen dat u in goede gezondheid blijft.                                   

Contactpersoon: 
Google Maps image