Publicaties

Natuurlijk Kerkrade, beleef de groene gemeente Kerkrade

Op 22 december 2021 is bij Stichting Natuurpublicaties Limburg een uniek boek over de natuur van Kerkrade verschenen. Dit ruim 360 pagina’s dikke boek is geschreven door Olaf Op den Kamp en draagt de titel “Natuurlijk Kerkrade, beleef de groene gemeente Kerkrade”.

De meeste mensen kennen Kerkrade als mijnstad met haar verleden dat gekenmerkt werd door mijnschachten, steenbergen en koloniën. De mijnsluiting ligt echter alweer 40 jaar achter ons. De zwarte mijnsteenberg Berenbos werd afgedekt met schone grond en bebost. De verlaten bruinkoolgroeves Herman en Anna ontwikkelden zich tot een wandelgebied. De Worm, grensriviertje met Duitsland, kreeg meer ruimte en erlangs ontstond een vrijwel natuurlijk ooibos met een rijke flora en fauna. In de Anstelvallei ontstond het enige stuwmeer van Nederland, omgeven door prachtige hellingbossen. Daarnaast werden de bossen die in eigendom waren van de mijnen, zoals het Berenbos, het Erensteinerbos en het Verboden bosje opengesteld voor het publiek. Ook werden er fraaie wandelparken aangelegd in het Hambos en het Stadspark. In de Botanische tuin en GaiaZOO worden bijzondere planten en dieren aan de bezoekers getoond. En niet te vergeten de van oudsher bestaande bossen Loosbos, Bosquet Rolduc, Schouffertsbos en Beukenbos.
Al deze Kerkraadse natuurgebieden, 21 in totaal, worden in dit boek beschreven met veel aandacht voor de aanwezige flora en fauna. Ook het verleden wordt niet vergeten. Zo is er aandacht voor de mijnbouw en voor enkele historische gebouwen. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s van de natuurgebieden en de daarin voorkomende planten en dieren. Verder zijn er veel historische foto’s en kaarten opgenomen zodat de lezer zich een beeld kan vormen van het gebied in het verleden. Door een tiental natuurgebieden is een wandeling beschreven om zelf op ontdekking te gaan en zo de groene gemeente Kerkrade nog beter kunt leren kennen. Kortom, een bijzonder boek voor alle wandelaars en natuurliefhebbers.
 

Specificaties
ISBN-nummer 978-90-74508-353, formaat: 165 X 240 mm, 366 pagina’s, circa 400 afbeeldingen, 10 wandelkaarten en 2 overzichtskaarten.

Bestelling

Dit boek kost € 21,50. Het boek kan worden afgehaald op het kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap, Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond, publicaties@nhgl.nl. Het boek kan ook worden toegezonden; dan betaalt u € 8,25 verzendkosten.
Als toezending gewenst is, kunt u de kosten van het boek plus de verzendkosten overmaken op NL31INGB0000429851, t.n.v. Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap onder vermelding van uw naam en adres en ‘Natuurlijk Kerkrade’.