Kerkrade
Kind & Natuur
Op
vrijdag16jul202120:30

Avondexpeditie Anstelvallei gaat niet door.

Op last van de gemeente Kerkrade is de Anstelvallei verboden gebied zie de extra informatie.

We maken een avondwandeling door de stille Anstelvallei. Omdat het overdag vaak te warm en te zonnig is, komen amfibieën als kikkers, padden en salamanders pas in de koele avond tevoorschijn. Tijdens deze avondwandeling besteden we aandacht aan alles wat er ’s avonds en ’s nachts in de natuur actief is. Dat varieert van (naakt-)slakken, loopkevers tot amfibieën. Met zaklampen kijken we naar het leven in poeltjes en plassen. Als het donker wordt proberen we ook vleermuizen te ontdekken als ze boven het water of boven het pad vliegen. Bekend uit dit gebied is de Watervleermuis die gebruik maakt van de plassen om hier grote aantallen muggen te verschalken. Soms fladderen er ook andere soorten rond, zo kunnen we in de buurt van de bebouwing de Dwergvleermuisjes vinden. En wie weet horen we een uil? Denk aan een zaklamp. Zeker leuk voor kinderen met (groot-) ouders.

 

Uw gids:
Mai Arets en Corrie Meijer
Wild van amfibieën en reptielen

Algemene informatie

vrijdag 16 juli 2021 - 20:30 tot 22:30
Locatie: 
Brughofweg 25
6468 Kerkrade
Nederland
Extra Informatie: 

Let op: De grond in de bosgebieden is dusdanig verzadigd door het water dat bomen kunnen omvallen, zeker als de bomen ook nog wind kunnen vangen. Het wordt op last van de gemeente kerkrade ontraden om te wandelen in het bosgebieden.

De meeste toegangswegen rondom het stuwmeer van de Cranenweyer zijn nog steeds afgesloten. De beide hoeves in het gebied zijn voor verkeer bereikbaar. Ook de parkeerplaats komende vanuit de Mensheggerweg is bereikbaar. Dringend verzoek om weg te blijven uit dit gebied, dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Contactpersoon: 
Google Maps image