Word lid

Wil je ons steunen of (actief) lid worden van IVN Nuenen? Je bent van harte welkom! Als lid van onze vereniging kun je je aansluiten bij onze werkgroepen. Ook ontvang je 4 keer jaar het magazine Mens & Natuur van IVN Nederland.

Lid worden kan op ieder moment bij de penningmeester door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier met incassomachtiging (zie hieronder).

Penningmeester: Ruud Gilin
040-2834042 | pmivnnuenen@gmail.com

Contributie per jaar:

  • Gewoon lid € 20,00 bij automatische incasso (zonder machtiging € 22,00)
  • Lid huisgenoot € 5,00
  • Lid groep € 31,50

aanmeldingsformulier incl. machtiging

incassoformulier

Donatie: minimum € 15,00 per jaar.

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail voor 1 november bij de penningmeester.

Adres:  IVN afd. Nuenen, Park 1, 5671 GA Nuenen

IBAN: NL97 RABO 0109 1201 08 t.n.v. IVN afdeling Nuenen