Regio en district

IVN, afdeling Eys is met een tiental andere afdelingen regionaal georganiseerd in de Regio Maas en Mergelland. Viermaal per jaar komt men bij elkaar om informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke thema’s te bespreken. De regio benoemt een regiovertegenwoordiger met stemrecht in de Landelijke Raad.

De Limburgse regio’s kunnen daarnaast gebruik maken van het District Limburg, dat functioneert als dienstencentrum ten behoeve van de afdelingen, o.a. door het organiseren van cursussen en studiedagen.