Jeugd

De werkgroep Jeugd van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn heeft een enthousiaste jeugdgroep met kinderen van 8 tot 12 jaar.

De werkgroep organiseert voor de jeugdgroep:

  • 1x per maand een zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur;
  • op onderzoek gaan naar slangen, paddenstoelen, sterren;
  • de boswachter helpen met zagen en knotten;
  • activiteiten die allemaal plaatsvinden rondom Zeist, Driebergen en Austerlitz onder leiding van IVN-natuurgidsen.

Impressie van een jeugdactiviteit onder begeleiding van een IVN-natuurgids:

https://www.youtube.com/watch?v=kTjdepoh-No

De kosten per schooljaar:

  • € 10,- per kind + lidmaatschap IVN van ouder(s);
  • voor € 24,- per jaar bent u al lid en ontvangt u 4x per jaar het blad Grote Ratelaar, een gezamenlijk blad van de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn en de lokale KNNV, en het landelijk magazine Mens en Natuur.

Informatie en opgave:  Lucy   

Gebruik voor aanmelding de onderstaande link en vul het webformulier in: Aanmeldformulier Scharrelkids

Programma schooljaar 2017-2018

16 september
middag 14:00-16:00
avond vanaf 19:00
Vleermuizen
7 oktober Vruchten en zaden
11 november Het weer
9 december Stenen
13 januari Natuurfotografie/bomen
10 februari Werken in de natuur
10 maart Padden en kikkers
7 april Natuur in de buurt
19 mei  Insecten
16 juni ?