Heuvelrug en Kromme Rijn
Biodiversiteit
Op
zaterdag23okt202114:00

Beleefweek: Ecologie wandeling

kijken naar het grote geheel

Bij een IVN-wandeling hebben we meestal een thema zoals paddenstoelen, vogels, bomen, enz. In de ecologie wordt gekeken naar het geheel: de wisselwerking tussen alle levende organismen en de invloed van de abiotische factoren: licht, water en voedingsstoffen.

De kleinste ecologische eenheid is bijvoorbeeld een beek, een houtwal, een wegberm, een laan, een weiland, een akker of een bosperceel. De mate van beïnvloeding door de mens bepaalt de natuurlijkheid van zo’n ecologische eenheid. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen natuurlandschap en cultuurlandschap, met als tussenvorm een half-natuurlijk landschap. In een ecologische eenheid komen onderwerpen ter sprake als invasieve soorten, successie en verschraling/(over-)bemesting.

In deze wandeling kijken we met een andere bril naar onze omgeving, niet zo zeer naar de details maar meer naar het grote geheel. Terloops komt ook het Franse legerkamp uit 1804 nog ter sprake vanwege het aspect water.

Inlichtingen: Pieter Meijer 06 100 79477

Aanmelden (verplicht!): pietermeijer@planet.nl

 

Algemene informatie

zaterdag 23 oktober 2021 - 14:00
Locatie: 
Parkeerterrein tegenover Beauforthuis
Woudenbergse weg
3711 AA Zeist
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image