Educatie

 

Educatieve activiteiten… want hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet.

Bij natuur- en milieueducatie gaat het om alle vormen van activiteiten rond natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid. De achterliggende gedachte is dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving.

Deze werkgroep doet dat met de heemtuin op zich, Open Zondagen met educatieve thema’s in de heemtuin, Slootjesdagen en kinderactiviteiten. Neem gerust eens contact op met de werkgroepcoördinator lwvandiepen@keyaccess.nl