Beleefbos Weusthag

Vooral stadse kinderen komen nog maar weinig in contact met de natuur, met een meer natuurlijke, groene omgeving. Juist zo’n omgeving zal kinderen, jongeren bij uitstek uitlokken tot creatief spel, tot ontdekken en ontwikkelen van hun vaardigheden in de breedste zin van het woord.

Beleefbos-sloot-samen-beek
Beekoversteek samen

En dat kan in Beleefbos Weusthag, het vrij toegankelijke deel van Heemtuin Weusthag. Het ligt westelijk van het besloten gedeelte en wordt als heemtuin beheerd. Het beheer is daar wel minder intensief. In het meer open deel bij manege De Kapberg liggen een aantal natuurspeelplekken voor kinderen en jeugdigen. Geen constructies (met touwen, bouten, schroeven, staaldraad), wel vier mooie klimheuvels, een spannende kruipbuis, enkele wilgenhutten, een beekoversteek, een strandje, twee stammenstappaden, een slingerpaalweg enzovoort. Daar kun je naar hartenlust spelen, rennen, klimmen, slepen met takken, zelf een hut bouwen. Gewoon lekker zitten kletsen kan natuurlijk ook. Een klein openluchttheater is er sinds 2021.

De aanleg, de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van deze speelplekken doet de werkgroep Beleefbos van IVN Hengelo. Aan het onderhoud van de rest van dit deel van de heemtuin leveren de werkgroep Heemtuin en de werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag een belangrijke bijdrage.

In het boomrijkere gebied van het beleefbos staan vooral veel populieren. De werkgroep ontwikkelt daar onder meer een stinzenbos en een mooie struiklaag. Verder bloemrijke graslanden, die we hooguit eenmaal per jaar maaien. Daar is in 2021 nog een Tiny Forest aangelegd.

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Leerlingen van VSO ‘t Korhoen onderhouden dit bosje.

Het beleefbos is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang

Elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur is de werkgroep bezig in het beleefbos, het hele jaar door.

Als je meer wilt weten of een keer wilt helpen, er wordt verzameld bij de poort van Heemtuin Weusthag, van Alphenstraat 15A 7556 JT  Hengelo, achter de Hengelose IJsbaan/Combibaan.

Informatie voor de vrijwilligers van deze werkgroep vind je hier

Kijk ook eens in ons fotoboek

Contactpersoon Herman Mulder, hermanmulder17@gmail.com