Partners in de Infoschuur

Infoschuur ‘t Gooi

Infoschuur ’t Gooi is een gezamenlijke ruimte voor (publieks)activiteiten gericht op natuur, landschap, duurzaamheid en erfgoed. Het is een ruimte voor cursussen, lezingen, vergaderingen en kennisuitwisseling en onderkomen van een centraal archief van de deelnemende organisaties.

Vaak is de Infoschuur ook startpunt voor activiteiten en ontvangst van publiek.

De organisaties van de Infoschuur

Er zijn zeven vaste gebruikersorganisaties. Zij organiseren elk hun eigen activiteiten in de Infoschuur en daarbuiten. Deze activiteiten zijn bestemd voor leden, voor niet-leden of voor beiden. Daarnaast wordt waar mogelijk samengewerkt en worden gezamenlijke activiteiten opgezet.

Goois Natuurreservaat

Wij beheren en beschermen ruim 2.800 ha. prachtige natuur in ‘t Gooi. Heidevelden, zandverstuivingen, bossen en graslanden om eindeloos in te wandelen, fietsen of te rijden met je paard.

IVN Gooi e.o.

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij de natuur van dichtbij beleven.

KNNV afdeling Gooi

Als onderdeel van de landelijke KNNV-vereniging houden wij ons bezig met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Wij kijken naar: planten, paddenstoelen, hydrobiologie (waterleven), insecten, (korst)mossen en vogels. We organiseren over genoemde onderwerpen excursies. Onze ledenexcursies hebben zo mogelijk het karakter van ‘het van elkaar leren’.

Naerdincklant Archeologie Gooi- en Vechtstreek

AWN Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek (inclusief het Gooi) is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is één van de 24 afdelingen van de AWN-Nederlandse Archeologievereniging. De missie van AWN Naerdincklant is het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie.

Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Omgevingseducatie zet zich ervoor in om kinderen en jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek te betrekken bij de thema’s en toekomst van hun eigen leefomgeving. De focus ligt hierbij op kennis, betrokkenheid, beleving en de rol die kinderen en jongeren zelf kunnen spelen. We werken aan onze missie door middel van educatieve onderwijsprojecten en vanuit de drie pijlers: natuur, duurzaamheid en cultureel erfgoed.

Vrienden van ‘t Gooi

Al sinds 1935 beschermt de VVG natuur, landschap en erfgoed in het Gooi. Wij houden bij ruimtelijke ontwikkelingen het belang van de natuur scherp in de gaten, maar ook zijn wij actief in het geven van voorlichting en het organiseren van educatieve projecten. Ook nemen wij u graag mee de natuur in om u te laten zien hoe bijzonder het landschap is.

Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.

Vogelwerkgroep Het Gooi zet zich in voor de bestudering en bescherming van de in het wild levende vogels in het Gooi en omstreken. De Vogelwerkgroep organiseert 2x per jaar een vogelherkenningscursus voor belangstellenden.