Contacten

De Werkgroep Contacten is een samenwerkingsverband van de Gooise afdelingen van IVN en KNNV. De werkgroep zorgt enerzijds voor kennisonderhoud en anderzijds voor versteviging van de onderlinge contacten tussen de leden en donateurs.

De werkgroep organiseert regelmatig gezellige contactavonden rondom een aansprekend natuurthema. In de regel vinden deze contactavonden plaats op de derde maandag van de maand in de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat aan de Naarderweg (N254) tussen Hilversum en Bussum. Aanvang 19.45 uur. In de zomermaanden kunnen er contactavonden worden gehouden in de vorm van een natuurexcursie. Leden en donateurs, hun introducés, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom op de contactavonden!  Jaarlijks verzorgt de werkgroep een mooie dagtocht naar een bijzonder natuurgebied. Nieuwsgierig en geen lid of donateur? Kom gerust eens langs om vrijblijvend kennis te maken.

Meer weten stuur e-mail.

De door de werkgroep georganiseerde activiteiten worden aangekondigd op de website van de IVN-afdeling en in het verenigingsblad De Grote Ratelaar