Bestuur

 

Bestuur IVN Gooi en omstreken

Fred Jansen – voorzitter (gedeeld)
Maurits Heldring – voorzitter (gedeeld)
Jan van den Berg – secretaris
Michaël Gründeman – penningmeester
Rob Le Febre – algemeen bestuurslid

Jan van den Berg – secretaris Email sturen

Schema van aftreden

 

Jaarverslagen-2022-en-jaarplannen-2023

Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

Meerjarenvisie IVN Gooi en Omstreken 2023

 

Statuten IVN Gooi

Huishoudelijk reglement IVN Gooi