Bestuur

 

Bestuur IVN Gooi en omstreken

Rob Le Febre – voorzitter
Sander Koopman – secretaris
Robert Bekenkamp – penningmeester
Astrid Schellings – algemeen bestuurslid

Sander Koopman – secretaris Email sturen

Schema van aftreden

 

Jaarverslagen-2022-en-jaarplannen-2023

Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

Meerjarenvisie IVN Gooi en Omstreken 2023

 

Statuten IVN Gooi

Huishoudelijk reglement IVN Gooi