Publiciteit

De werkgroep Publiciteit verzorgt de berichtgeving van de afdeling naar buiten. Dat gebeurt in de vorm van persberichten die worden aangeboden aan de lokale en regionale media.

Verder verzorgt de werkgroep de totstandkoming van ons afdelingsblad, dat vier keer per jaar verschijnt. Dit blad ontvangen leden leden en donateurs graties. Ook zorgt de werkgroep er voor dat de jaarlijkse folder met natuuractiviteiten die de werkgroepen hebben gepland, wordt gedrukt.

Daarnaast beheert de werkgroep de lezingen die door de afdeling op verzoek kunnen worden gegeven. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de coördinator van de werkgroep:

Gerard Bosch