ANBI

IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Eerbeek e.o. vallen onder deze regeling.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld.

Naam:                           Vereniging voor natuur en milieu-educatie                                                         afdeling Eerbeek en omstreken. IVN Eerbeek-eo

RSIN nummer:             819307142

Email adres:                  ivn-eerbeek@ziggo.nl

Internet:                        https://www.ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo
Bestuur:                         https://www.ivn.nl/afdeling/eerbeek-eo/bestuur
Beloningsbeleid:         Het IVN Eerbeek e.o. kent geen beloningsbeleid

Beleid:                          

BijlageGrootte
PDF-pictogram eerbeek Beleidsplan326.97 KB
 
Doelstelling:                 Doelstelling in het kort
Activiteiten:                 
Financieel:                   
BijlageGrootte
PDF-pictogramFinancieel 2017107.74 KB