Weidevogels

Wat doen we als vrijwilliger van de weidevogelwerkgroep De Wulp? Wij speuren de weilanden af op zoek naar broedende kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters.
Vroeg in het voorjaar, als het gras nog kort is, kan je de broedende vogels zo op het nest zien zitten, dit gaat vooral op voor de kievit. De grutto’s en tureluurs houden meer van langer gras, waarin ze hun nest echt goed kunnen verstoppen. Dan is het noodzakelijk om veel in de weilanden te lopen en te zoeken naar kleine veranderingen in de structuur van het gras. Het gebeurt je ook wel, dat als de eieren op uitkomen zijn, de vogel zo broedvast is, dat ze pas weggaat als je al op je hurken zit om te kijken of er inderdaad een nest is.

Stokjes van bamboe
Hebben we een nest gevonden, dan worden er twee bamboe stokjes bij geplaatst, in de rijrichting van een mogelijke tractor. De agrariër weet dan dat tussen de twee stokken een nest ligt. De stokken staan zo’n 5 meter uit elkaar en voor de administratie doen we er een schuifnummer op. Zo kunnen we elk nest afzonderlijk in de gaten houden. Geen nest maar een kuil. Een nest zeg ik, ze maken er echter niet te veel werk van, een kuiltje wat door het mannetje in de vochtige grond gemaakt wordt met zijn achterpoten, een paar oude, droge grashalmen erin en dat is het dan. Het vrouwtje mag uit de verschillende kuiltjes de mooiste uitzoeken.
Zodra er 3 of 4 gevlekte eieren gelegd zijn wordt er met broeden begonnen, voornamelijk door het vrouwtje. Na ongeveer 3 à 4 weken komen de jonger uit de eieren gekropen en kunnen met een paar uur de weide wereld in. De beide ouders blijven in de buurt om te zorgen dat de kuikens niet worden opgegeten door vossen, honden, katten of roofvogels.

Waarom beschermen?
In het gebied waar de vogels broeden vinden vele werkzaamheden door de agrariërs plaats door grote machines. De weidevogels broeden allemaal op de grond en de nesten zouden door de werkzaamheden of door het vee (vertrappen) verloren kunnen gaan. Doordat de nesten met twee stokken gemarkeerd zijn, kan de agrariër er rekening mee houden door er ruim omheen te werken. De weidevogels zijn hier al zo aangewend dat ze soms gewoon op hun nest blijven zitten terwijl de tractor er langs rijdt.

Als er vee in een weiland geplaatst wordt, komt er een nestbeschermer over het nest te staan. De vogels blijven hier rustig onder zitten terwijl het vee er omheen loopt. Door deze manier van werken worden er vele nesten gespaard die anders niet opgemerkt waren en met de werkzaamheden of door het vee verloren gegaan waren.

Honden aan de lijn
Om de weidevogels hun rust te gunnen is het raadzaam om honden aangelijnd uit te laten. Zo voorkom je dat een hond in het weiland gaat rennen omdat hij daar zoveel interessants ruikt.

Roel van Wijk is voorzitter van De Wulp
e-mail: weidevogels@ivn-eemland.nl

grutto

Grutto – foto Peter van der Wijst