Contact

 

Bestuur

Voorzitter
functie vacant
voorzitter@ivn-eemland.nl
Postadres IVN Eemland
Turfstreek 95
3766HT Soest
Secretaris
Piet van Dijk
0615825471
secretaris@ivn-eemland.nl
Ledenadministratie
ledenadministratie@ivn-eemland.nl
Penningmeester
Wim Koster
0647124970
penningmeester@ivn-eemland.nl
Rekeningnummer:
IBAN: NL49 INGB 0002 5759 43
tnv IVN Eemland te Soest
Algemeen bestuurslid
Wim Kok
Voor algemene informatie:
info@ivn-eemland.nl
Algemeen bestuurslid
Fabian Dooijeweerd
Email bestuur:
bestuur@ivn-eemland.nl

Werkgroepen

Communicatie
Fabian Dooijeweerd
communicatie@ivn-eemland.nl
Natuurwerkgroep Bunschoten
Hayo Nijenhuis
bunschoten@ivn-eemland.nl
Cursussen
Henk-Jan Strang
cursussen@ivn-eemland.nl
Padden
Tim de Wolf
padden@ivn-eemland.nl
Duurzaamheid
Wim Kok
duurzaamheid@ivn-eemland.nl
Planten
Jasper Willemsen
planten@ivn-eemland.nl
Eemnes
Nelleke Bary
eemnes@ivn-eemland.nl
Scholen
Sissy Traa &
Jos van Asselt
scholen@ivn-eemland.nl
Excursies
Corry Heus
excursies@ivn-eemland.nl
Libellen & Vlinders
Dick Nagelhout
libellen-vlinders@ivn-eemland.nl
Fotografie
Dick Nagelhout
fotografie@ivn-eemland.nl
Vogels
klik hier voor de contactpersonen
Natuurpaden
Harry van den Deijssel
natuurpaden@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Marjan Brouwer
wandelingen@ivn-eemland.nl

Vertrouwenspersoon

Ina Veldhuis
Tel.: 06-57 118 682
vcp.ivnamersfoort.eemland@gmail.com

Website

Website www.ivn.nl/afdeling/eemland
beheer website en redactie: Fabian Dooijeweerd
communicatie@ivn-eemland.nl

Beheer e-mailadressen ….@ivn-eemland.nl via www.ivn-eemland.nl
Wim Koster

Contributie/donatie IVN Eemland

Per 1 januari 2016 (ongewijzigd t/m 2023) gelden de volgende tarieven:
Lidmaatschap actieve leden: €20,00
Donateur: € 15,00
Huisgenootlid: € 5,00
Donateur huisgenoot: € 5,00
Jeugdleden: € 5,00
NB. De jeugdleden van afdelingen ontvangen niet het landelijk blad Mens en Natuur.
(€ 1,00 korting bij automatische incasso. NB de korting geldt niet voor huisgenootleden/huisgenootdonateurs en jeugdleden)

Aanmelden
Wilt u lid of donateur worden van IVN Eemland?
klik hier voor meer informatie

ANBI gegevens: klik hier
Privacybeleid IVN Eemland: klik hier

Kopfoto: jonge bosuil – bw