Vertrouwenspersonen

De IVN afdeling Eelde-Paterswolde hecht waarde aan een veilige omgeving waarin iedereen plezier kan beleven aan natuurbeleving in de meest brede zin van het woord. Sommige groepen verdienen hierbij extra aandacht omdat ze kwetsbaar zijn. Landelijk is hiervoor beleid ontwikkeld dat de afdeling Eelde-Paterswolde integraal volgt. Het beleid “In Veilige Handen” schrijft voor dat de afdeling een vertrouwenspersoon aanstelt. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden voor advies en/of begeleiding als er ongewenst gedrag ervaren wordt. Hierbij kunt u denken aan onder andere seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

De vertrouwenspersoon

 • Verleent opvang in de vorm van luisteren, bijstaan en adviseren.
 • Geef uitleg over zijn of haar rol als vertrouwenspersoon van IVN Eelde-Paterswolde. Daarbij wordt de privacy benadrukt. Dit betekent dat er alleen acties ondernomen worden in goed overleg en afstemming met betrokkene.
 • Zoekt met betrokkene naar oplossingen en adviseert betrokkene in goed overleg over eventuele vervolgstappen.
 • Verwijst waar nodig.
 • Begeleidt de betrokkene bij eventuele vervolgstappen.
 • Geeft nazorg.
 • Registreert de meldingen. Deze meldingen worden als zeer vertrouwelijk behandeld.
 • De vertrouwenspersoon zal alleen het bestuur informeren over het aantal meldingen en de aard ervan, maar geen inhoudelijke informatie verstrekken.
 • Meldingsplicht zedenmisdrijven: tot slot is van belang dat er altijd meldingsplicht is richting politie, als er sprake is van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.

Binnen IVN Eelde-Paterswolde zijn er twee vertrouwenspersonen: Tineke van den Berg en Leo Stockmann. U kunt hen telefonisch bereiken. Wij gebruiken in dit geval geen contact e-mail, omdat e-mails niet altijd dagelijks worden gelezen en wij het wel belangrijk vinden dat u de vertrouwenspersoon direct persoonlijk kunt bereiken.

 • Tineke van den Berg
 • Tel. 050-3094337
 • Leo Stockmann
 • Tel. 050-3095304

Om kennis te nemen van het volledige beleid verwijzen wij U naar de brochure In Veilige Handen van IVN landelijk.

 

Foto: Pixabay Skitterphoto