Plantenwerkgroep

Bent u geïnteresseerd in bloemen en andere planten? Ga dan eens mee met deze werkgroep. De leden gaan in het seizoen elke donderdagavond op pad. Het is leerzaam en gezellig en u komt op de mooiste plekken. Zo waren we in 2016 in het Kluivingsbos, bij de poelen van het vliegveld, in de Vosbergen en bij de petgaten bij de Noorddijk.

Speciale kennis is niet vereist, want er gaan altijd mensen mee die de planten kennen of ze in hun floraboek kunnen opzoeken.

De werkgroepleden inventariseren de planten ook; soms op verzoek van de gemeente, het waterschap of een natuurbeheerorganisatie, zoals Natuurmonumenten. Van de inventarisaties worden soortenlijsten opgesteld.

Verslagen van de plantenwerkgroep staan hier.