Werkgroepen

Op deze pagina staan de werkgroepen die actief zijn binnen de IVN-afdeling Gemeente Dronten. Dit zijn: Contactavonden, Cursussen, Duurzaamheid, Excursies, Jeugd, Natuurpad Biddinghuizen, Natuurpad Swifterbant, Natuurpad Wisentbos, Vogelgroep, Natuurstrook van Werven, Wandelingen en Website

 

Contactavonden

Deze werkgroep organiseerd tenminste drie avonden per jaar waarin sprekers over een bepaald onderwerp een lezing geven. Daarnaast, maar minstens zo belangrijk, zijn deze avonden bestemd om elkaar te laten zien wat we allemaal meemaken in de natuur.  >>meer

Cursussen

Organisatie van alle soorten cursussen en workshops voor de afdeling.
b.v. Natuurcursus, scharrelkids, natuurouders en de Gidsencursus. Maar ook workshops over paddenstoelen, slakken, ringslangen enz. >>Meer

Duurzaamheid

De werkgroep houd zich met alle zaken rondom duurzaamheid bezig. Op dit moment door deel uit te maken van de Fairtrade Werkgroep Gemeente Dronten. >>meer

Excursies

De werkgroep orginiseert publieksexcursies en excursies voor leden en donateurs. Jaarlijks wordt minimaal een avondwandeling en een zaterdagexcursie voor de leden georganiseerd.
Voor het publiek worden 3 tot 10 excursies per jaar verzorgd. >>meer

Jeugd

De werkgroep organiseert alles rondom activiteiten voor de jeugdnatuurclubs, boomfeestdag, school lessen enz. enz. >>meer

Natuurpad Biddinghuizen

De werkgroep doet het beheer en het onderhoud van een natuurpad in het dorpsbos van Biddinghuizen en het aangrenzende bos van Staatsbosbeheer; ook wordt aan nestkastonderzoek gedaan. In 2009 zijn er informatieborden geplaatst. >>meer

Natuurpad Swifterbant

De werkgroep doet het beheer, onderhoud en nestkastonderzoek van een natuurpad in het Swifterbos. Behoud van de natuurwaarden staan natuurlijk voorop. >>meer

Natuurpad Wisentbos

De werkgroep doet het beheer, onderhoud en nestkastonderzoek van een natuurpad in het Wisentbos in Dronten.
Het Wisentbos is in 1969 aangeplant door Staatsbosbeheer en heeft in 2008 een grondige renovatie ondergaan. De rechte sloten in het bos zijn uitgegraven en wat meer natuurlijk (meanderend) aangelegd. >>meer

Vogelgroep

De Vogelgroep Dronten maakt deel uit van IVN-afdeling Gemeente Dronten en organiseert vogelexcursies,  zowel binnen als buiten degemeente Dronten, informatieavonden enz. >>meer

Natuurstrook van Werven

In het voorjaar van 2005 is op het bedrijfsterrein van Van Werven in Biddinghuizen een natuurstrook aangelegd. In plaats van machines enz. biedt deze strook nu ruimte voor tal van planten, oeverzwaluwen en misschien in de toekomst wel aan bevers. De werkgroep onderhoudt deze natuurstrook. >>meer

Wandelingen

De werkgroep wil elke 3e zondag van de maand met een groep gaan wandelen in een natuurgebied ergens in Nederland.
Een afstand van 5 tot 15 kilometer wordt die dag afgelegd. >>meer

Website

Onderhouden van deze afdelingswebsite