Lid of donateur worden

Ledenadministratie: André Rohde Tel 0321-326906, Stuur E-mail

Spreekt het je aan om samen met anderen de natuur te beleven, actief buiten bezig te zijn, ‘s morgensvroeg op vogelexcursie te gaan of planten en dieren eens anders te bekijken ? Geef je dan op als lid van onze vereniging, een afdeling van IVN Nederland. Als lid van onze afdeling ben je automatisch lid van IVN Nederland. Je ontvangt dan 4 x per jaar Mens en Natuur, het IVN verenigingsblad. Je kunt je ook gratis abonneren op diverse e-mailnieuwsbrieven van IVN Nederland.

Wil je liever geen actief lid zijn maar wel onze afdeling financieel steunen, word dan donateur ! Zowel leden als donateurs ontvangen de e-mailnieuwsbrief van de afdeling, hebben meestal gratis toegang tot de activiteiten van de afdeling en krijgen korting op cursussen die door de afdeling georganiseerd worden.

Ook kan je meedoen aan activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden of donateurs, bijv. de jaarlijkse afdelingsuitstap of een avondwandeling naar een mooi natuurgebied.

De minimumbedragen per jaar zijn voor:

Soort lid Bedrag per jaar
Gewoon lid € 15,00
Huisgenoot lid €   7,50
Donateur € 12,50
Jeugdlid € 10,00

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar met stilzwijgende verlenging met één jaar als niet voor 1 december is opgezegd. Dit geldt ook voor donateurs.

Het jeugdlidmaatschap is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Voor jeugdleden is het verenigingsjaar gelijk aan het schooljaar.

Gebruik voor het aanmelden onderstaande formulier.

Ledenadministratie: André Rohde Tel 0321-326906,  Stuur E-mail

Betaling van de contributie op IBAN NL93 RABO 0331 2723 93 t.n.v. IVN Dronten.

Bekijk de lidmaatschapsvoorwaarden en de privacy- en cookieverklaring van de afdeling.