Over Dronten

IVN-afdeling Gemeente Dronten  is één van de plaatselijke afdelingen van de landelijke vereniging en richt zich op de directe omgeving van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. De afdeling is opgericht op 14 december 1982 en ontstaan na een afsplitsing van de afdeling Lelystad.

IVN-afdeling Gemeente Dronten organiseert al jaren excursies begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen, maar ook diverse cursussen voor iedereen met interesse in de natuur en die de eigen omgeving graag beter leert kennen. Met een onderbreking van enkele jaren richt de afdeling zich heel sterk op het werken met kinderen door hen te laten ervaren hoe mooi de natuur is en dat deze het waard is behouden te blijven.
De laatste jaren richt de afdeling zich ook op duurzaamheid. Al onze activiteiten en mogelijkheden voor u als deelnemer of organisator staan op de pagina Ons Aanbod.

Ontstaan van IVN

De afkorting IVN stond bij de oprichting voor ‘Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie’. Tegenwoordig spreken we van “IVN Natuureducatie”

IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. In 1948 werd de naam omgezet in Bond van Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen: meer natuur van betere kwaliteit en een gezond milieu.

Doelstelling van IVN

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN’ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. Vaak in samenwerking met partners die ook actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie en communicatie. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, NME-organisaties en overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in en voor de natuur in hun omgeving.
Lees meer over IVN