WG Natuurpad Biddinghuizen

Aan de zuidwest kant van Biddinghuizen is door IVN-afdeling Gemeente Dronten een natuurpad aangelegd. Dat ligt voor een deel in het zgn. Dorpsbos en voor een deel in het aangrenzende bos van Staatsbosbeheer. Dit natuuurpad maakt o.a. gebruik van de bestaande (semi-)verharde paden maar slingert ook tussen de bomen en het struikgewas over onverhard terrein.
Het pad wordt gemarkeerd door houten ronde palen met een gele kop.
Langs het pad staat een aantal informatieborden die aangeven wat er in de directe omgeving te zien is.
Ook hangen er zo’n 50 nestkastjes die in het broedseizoen worden gecontroleerd op bezetting. Het natuurpad begint rechts naast de ingang van de ijsbaan aan het einde van de Sportlaan.

Maandelijks onderhoud op de eerste donderdag van de maand

Maandelijks wordt er door een kleine groep personen onderhoud gepleegd aan het natuurpad. Dat onderhoud bestaat o.a. uit het brandnetelvrij maken van het pad. Daarnaast wordt er gekeken of het pad begaanbaar is en eventuele opstakels worden verwijderd. Omdat het traject door het bos hoofdzakelijk is afgebakend met stukken boomstam en deze na enige tijd zijn vergaan, moeten er soms weer nieuwe stukken boomstam langs het pad worden gelegd. Ook worden kapotte palen vervangen of gerapareerd.

Als je mee zou willen helpen bij het onderhoud van het natuurpad dan ben je van harte welkom.
Je hoeft geen IVN-lid te zijn als je eens kennis wilt maken, maar we hopen natuurlijk wel dat je – als je wilt blijven helpen – uiteindelijk wel lid wordt van onze afdeling. Dat is ook wenselijk i.v.m. eventuele ‘ongelukjes’ en een daarvoor- voor leden – beschikbare ‘aanvullende’ verzekering.
Eigen gereedschap hoef je niet mee te brengen, maar mag wel, er is voldoende gereedschap (scharen, zagen, schoffels & hakken, schoppen en zeisen) beschikbaar.
We verzamelen om 13.00 uur bij de ingang van de ijsbaan en gaan door tot ongeveer 15.00 uur.

In 2010 zijn in het bos informatieborden geplaatst.

Contactpersoon: Ans Schrijer. Tel: 0321-331576; stuur e-mail