Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep Dronten maakt deel uit van IVN-afdeling Gemeente Dronten.

De excursies worden georganiseerd door de leden van de vogelwerkgroep in principe op de eerste vrijdag van de maand. In de maanden juli en augustus niet altijd. Soms wordt daarvan afgeweken. De excursiedoelen liggen dicht bij Dronten maar soms ook wel verder weg tot wel 130 km weg. We verzamelen op de parkeerplaats van de Ark aan de Oost. In de winter om 8.30, in het voorjaar, zomer en najaar om 8.00 uur. Thuiskomst varieert van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Aangeraden wordt drinken en eten mee te nemen. Er wordt niet altijd een horeca en sanitaire stopgelegenheid aangedaan. Op verzoek kan dit uiteraard wel geregeld worden. Natuurlijk wel een kijker meenemen. We rijden in principe met zo goed gevulde auto’s. We rijden om de beurt. Als iemand nooit rijdt dan kan een vergoeding voor de chauffeur van toepassing zijn. De excursies gaan niet door bij regen. Daar krijg je of de avond ervoor of op de vroege ochtend bericht van. De excursiedoel wijzigen zich soms als er ter plekke niet veel vogels verwacht worden. Er wordt dan een beter doel uitgezocht.

Als je niet regelmatig meegaat neem dan contact op met Peter Hermelink.
Telefoon. 06-10865425
Stuur E-mail