WG Natuurpad Swifterbant

 

Swifterbos

Het bos is in 1968 aangeplant. Er staan naald- en loofbomen met daartussen kleinere bomen en struiken zoals: lijsterbes, vlier, hazelaar en vogelkers.
De bodem van dit bos bestaat uit een variatie van verschillende lagen grond, zoals: zand, klei en zavel.
Het bos wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
De natuurpaden worden onderhouden door vrijwilligers van IVN-afdeling Gemeente Dronten.

Er is een gemarkeerde wandelroute uitgezet die begint en eindigt bij de parkeerplaats Swifterbos. De route is ca. 3.8 km. Educatieve informatieborden langs de route vertellen je wat er zoal leeft in het bos.
Er hangen ook een twintigtal nestkastjes die onderhouden worden door de vrijwilligers.
Wil je ook eens helpen bij het onderhoud van het natuurpad, meld je dan aan.

 

Contactpersoon: Rian Stehouwer.