Werkgroep Weidevogel- bescherming in beeld

   Lange stokken met vlag plaatsen om (jonge) vogels te verjagen uit een
  weiland. De werkgroep verjaagt de vogels om verminking/onthoofding
                             te voorkomen als de boer wil gaan maaien. 

IVN DRVU - Werkgroep Weidevogelbescherming     Nestbeschermer plaatsen over het nest zodat vee geen gevaar vormt


 Constatering van predatie door o.a. buizerds, kraaien of mantelmeeuwen

IVN DRVU - Werkgroep Weidevogelbescherming
 Verslaglegging van uitgekomen legsels. Een jonge Grutto is levend bewijs

Naar Werkgroep Weidevogelbescherming