Vogelvriendelijke voorzieningen

In de Ronde Venen en Uithoorn
Mijdrecht
In goed overleg met de architect, de eigenaar en de gemeente kon de sloop van een winkelpand aan de Dorpsstraat 39 worden uitgesteld tot na het broedseizoen 2011. In dit pand was al jaren een kolonie gierzwaluwen gevestigd. Tijdens de bouw van het appartementencomplex op deze locatie werd de eerste gierzwaluwsteen van 9 stuks op 21 april 2012 ingemetseld.

Vogelwerkgroep
Uithoorn 
In nauwe samenwerking met de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn besprekingen geweest en brieven uitgegaan naar de gemeente en projectleiders om bij nieuwbouw op het Marktplein en project Vinckenbuurt vogel- en vleermuisvriendelijke nestgelegenheid te verschaffen. Ook adviezen voor de groengroep zijn daarin meegenomen. Tekeningen met voorstellen van plaatsing van huismussenvides en gierzwaluwstenen en -pannen werden opgestuurd. 

De definitieve positionering van tientallen nestvoorzieningen in deze Vickenbuurt zijn inmiddels goedgekeurd en worden bij de bouw gerealiseerd. 

VogelwerkgroepVinkeveen 
In juni 2012 werden in de Noordgevel van het voormalige bejaardentehuis Maria-Oord 11 duurzame nestkasten, model Maastricht aangebracht.

Ook op het dak van Cafe De Schans zijn, na renovatie in mei 2012,
13 gierzwaluwpannen geplaatst.

Met de projectleider van de nieuwbouwwijk Westerheul IV is een meedenkend gesprek geweest om in het kader van dit duurzame bouwproject huismussenvides en gierzwaluwnestgelegenheid in te bouwen. De vleermuis is daarbij niet onbesproken gebleven. 

Hoe jij de gierzwaluw kunt helpen
Als je een huis weet waar gierzwaluwen wonen maar die op de nominatie staat voor sloop, kun je contact opnemen met onderstaand contact- persoon. Hij kan dan kijken of de eigenaars weten van de gierzwaluwen en maatregelen namen zodat ze na de nieuwbouw weer kunnen broeden.

VogelwerkgroepAls er veel gierzwaluwen bij je in de buurt zijn, kun je nestkasten ophangen. Om succes te vergroten kun je geluid afspelen van de gierzwaluwen. 

Informatie
Contactpersoon gierzwaluwbescherming IVN de Ronde Venen & Uithoorn: Ad van Uchelen, 0297-250163 of e-mail
Zie ook Gierzwaluwenonline

Naar Werkgroep Vogels