Vang de watermonsters

Sinds 2013 wordt op verzoek voor de leeftijdscatagorie 10-12 jarigen het  ‘Slootjesvissen’ georganiseerd ofwel ‘vang de watermonsters’. IVN Natuurgidsen werken hiervoor samen met andere vrijwilligers.

Doel
Het doel is de kinderen verwondering over het ‘slootjesleven’ bij te brengen, wat is er allemaal te ontdekken en hoe zien de dieren er uit? Verwonderen wordt zo ook bewonderen. Ontdekken wordt zo herkennen en respect krijgen voor deze waterdiertjes en het slootjesleven. En daarnaast heb je natuurlijk plezier met elkaar en ben je lekker buiten bezig!

Vangen
Tijdens het vangen vissen de leerlingen met schepnetjes allerlei waterdiertjes uit de sloot en bekijken de diertjes in bakken. Met speciale zoekkaarten ontdekken en herkennen ze de dieren. Daarna volgt een naam geven (determineren). De natuurgids begeleid hen daarbij. Natuurlijk gebeurt dit alles met respect voor het leven en gaan de dieren na afloop weer terug naar de sloot.

Groep 5 van de Hoflandschool uit Mijdrecht ging op Slootjesvissen in het Wickelhofpark. Zie de digitale krantversie Artikel Nieuwe Meerbode 2015-29, 150715

Impressie
Voor een impressie ga naar Slootjesvissenproject in beeld