Steenuil

De steenuil is de kleinste uil van Nederland. Hij is 21-23 cm. lang, ongeveer het formaat van een spreeuw. Hij heeft een wat afgeplatte kop met daarin twee fel geel gekleurde ogen met donkere pupillen. Zijn verenkleed is bruin met lichte vlekken.

Leefgebied
Steenuilen houden van een halfopen agrarisch landschap met bomen en struiken. Ze nestelen in holtes in bomen of in een donker hoekje van een schuur of een zolder. Het jachtgebied is 2 tot 100 ha groot, afhankelijk van het voedselaanbod. Het is belangrijk dat er voldoende zitplaatsen en uitkijkposten in het gebied aanwezig zijn. In tegenstelling tot de meeste andere uilensoorten zijn steenuilen ook overdag actief.

Voedsel
Een steenuil eet eigenlijk van alles. Hij kan zich goed aanpassen aan het lokale voedselaanbod. Op het menu staan voornamelijk muizen en insecten maar ook wel andere kleine dieren. In de braakballen van een steenuil kun je vaak de glimmende schildjes van kevertjes herkennen.

Voortplanting
Steenuilen zijn bijzonder trouw aan een eenmaal gekozen territorium. Partners blijven elkaar voor het leven trouw. De baltstijd is van februari tot april. Daarna worden er 3 tot 5 eieren gelegd, die na 4 weken uitkomen.
Na een maand verlaten de jonge steenuilen het nest. Ze worden nog zo’n
5 weken door de ouders gevoerd. Daarna zoeken ze hun eigen territorium. Steenuilen broeden 1 maal per jaar.

IVN DRVU - Wergroep Vogels. Uilen
                                           Nestkast voor de Steenuil
Bedreiging
Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw is de soort sterk achteruit gegaan.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het verdwijnen van geschikte leefgebieden, een tekort aan geschikte nestplaatsen en de geringe overlevingskans van jongen en ook die van de ouders.

Bescherming
Op verschillende plaatsen in Nederland zetten vrijwilligers zich in voor de bescherming van de steenuil. In de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn is de IVN Vogelwerkgroep - Uilen hierbij actief. Indien nodig en mogelijk proberen we de nestgelegenheid en voedselsituatie te verbeteren.

ivn_drvu_-_vogelwerkgroep_-_uilen_informatie_steenuil.pdf

Naar Uilen