Op Lokatie: De Groene Jonker

IVN DRVU - Column Natuur Dicht Bij HuisVlak bij de Nieuwkoopse Plassen ligt de Groene Jonker; een waterrijk natuurgebied met een  grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in de natuur zorgt voor een gedekte tafel. Elk jaargetijde maken water, weide en moerasvogels daar gebruik van en zijn ze in grote aantallen te bewonderen.

De natuur in de Groene Jonker is nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is begin 2008 afgerond. Je kunt tijdens een wandeling van 3.6km veel bijzondere vogels zien. Steltkluten, geoorde futen en zelfs de schuwe porseleinhoen en waterral zijn hier voorbeelden van. Als je door het natuurgebied wandelt, zie je ook kieviten, fuut, zwarte sterns, wulpen, en met wat geluk de slechtvalk die de smienten en andere watervogels doet opvliegen.

Blauwborst, snor, rietzanger, kleine karakiet en de rietgors zijn DE vogels van het riet en zorgen voor de muziekale begeleiding tijdens de wandeling. 

Neem alvast een “kijkje” en ga naar de film: Fijnproevers in de Groene Jonker

Naar: Op Lokatie