Onderzoek in het park

Onderzoek in het park wordt sinds 1979 aan groepen van het basisonderwijs in het werkgebied aangeboden. Ook kunnen andere groepen: bijvoorbeeld scouting of sportverenigingen. Een keer de natuur beleven. Het onderzoek is geschikt voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar.

Doel
Het doel is verwondering en bewondering voor de buurtnatuur op te wekken door gezamenlijk te ervaren en opdrachten te maken. Daarna volgt herkenning en kennis. Een ervaring in de frisse buitenlucht! 

Locatie
In overleg wordt een locatie gezocht. Deze locatie wordt tijdens een parcours met uitgezette posten beleefd. Deskundige IVN Natuurgidsen en andere vrijwilligers begeleiden de kinderen daarbij. 

Invulling onderwerpen
Elk kind heeft een andere benadering en werkwijze bij het samenwerken. Zo ook voor het bereiken van het natuurdoel. Gedurende 1,5 uur laten ze dat zien. Met een werkblad en hulpmiddelen, maken zij opdrachten die gaan over bijvoorbeeld de onderstaande onderwerpen.

Nr.  Onderwerp Nr.  Onderwerp
1 Bomen- en struiken 5 Water meten
2 Waterdiertjes 6 Kijken en luisteren
3 Bomen meten 7 Veen
4 Stel je voor... 8 Wilde planten

Impressie
Voor een impressie zie Parkproject in beeld

Naar werkgroep Onderwijs