Gierzwaluw

Vliegkunstenaar
De gierzwaluw vliegt per jaar gemiddeld 288.000 kilometer. Dat is een afstand van ruim zeven keer de omtrek van de aarde. Tijdens het vliegen kan hij een snelheid van 120 km p/u bereiken. Hij slaapt, foerageert en paart in de lucht. Zelfs nestmateriaal zoals veertjes en strootjes vangt hij in de vlucht. De gierzwaluw maakt geen gebruik van roestplaatsen (zitplaatsen). Dit doen o.a. spreeuwen, mussen en kauwen wel. 

IVN DRVU - Werkgroep Vogels. GierzwaluwprojectDe gierzwaluw in detail
Er is veel meer over deze bijzondere vogelsoort te vertellen. De gierzwaluw vangt bijvoorbeeld per dag zo’n 20.000 insecten. Daar kan geen spuitbus tegenop! Bij slecht weer in het broedseizoen vliegt de vogel tot in Noord-Frankrijk om voedsel voor de jongen te halen. De jongen gaan dan in een soort winterslaap en kunnen dagen zonder eten.

Lees verder over allerlei weetjes en bekijk de gierzwaluw via de webcam met Gierzwaluwonline

Naar Gierzwaluwbescherming