Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling 
IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap en hebben zij meer oog voor duurzaamheid.

Uitwerking doelstelling: Beleidsplan
Om de doelstelling te bereiken, organiseert de Vereniging allerlei activiteiten.

1. Excursies, cursussen en lezingen voor publiek
Om het publiek te interesseren voor en kennis bij te brengen van de natuur wordt jaarlijks een groot aantal lezingen, excursies en cursussen georganiseerd. Zo worden regelmatig excursies gegeven in natuurgebieden in de omgeving, zoals de Waverhoek, Botshol, De Groene Jonker en de Waterleidingduinen e.d. Daarnaast worden allerlei wandelingen gehouden en een 2-jaarlijkse vogelcursus om aan belangstellenden basiskennis bij te brengen over de vogels in onze omgeving. Al met al betreft het hier enkele honderden volwassen deelnemers en tientallen kinderen.

2. Opleiding tot Natuurgids
Iedere vijf jaar wordt een, anderhalf jaar durende, opleiding tot Natuurgids georganiseerd om het bestand van natuurgidsen op peil te houden. Hierdoor blijft de vereniging verzekerd van voldoende kennis binnen de gelederen om de doelstelling, mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, te kunnen bereiken. Jaarlijks wordt ook een opfriscursus georganiseerd om de kennis van natuurgidsen op peil te houden. 

3. Jeugd: Veenmollen en aparte seizoensactiviteiten 
Niet alleen volwassenen maar juist ook de jeugd is een belangrijke doelgroep om kennis en belangstelling voor de natuur bij te brengen. Daarom zijn hebben we de Veenmollengroep Uithoorn, jeugd natuuractiviteiten in clubverband, en de aparte seizoensactiviteiten zoals de Peutertochten, Speurtocht en de IVN Slootjesdag voor Uithoorn & De Ronde Venen. De jeugd wordt zo op een speelse manier met allerlei facetten van de natuur in aanraking gebracht. 

4. Onderwijs
Een andere manier om bij de jeugd interesse voor de natuur te ontwikkelen is via een aantal samenwerkingsprojecten met de scholen in de omgeving. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van het strooisellaagproject en het parkproject, waarbij kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool op toegankelijke manier ervaren wat er in hun directe omgeving te zien en te vinden is. De scholen kunnen de afdeling hiervoor benaderen. 

5. Werkgroepen en andere activiteiten
Binnen de vereniging is een aantal werkgroepen actief. Zo organiseert bijvoorbeeld de vogelwerkgroep jaarlijks excursies in de omgeving maar ook wat verder van huis. Daarnaast wordt actief meegewerkt met de SOVON bij diverse projecten. Ook de plantenwerkgroep organiseert excursies en inventariseert specifieke natuurgebieden. Ook worden buiten de werkgroepen diverse andere activiteiten georganiseerd zoals allerlei wandelingen, fietstochten en roeitochten Botshol.

6. Landelijk bestuur en regio-overleg
Daarnaast participeert de Vereniging in het overleg met het landelijk bestuur en het regionaal overleg van IVN.

Activiteiten
De onderstaande activiteiten van IVN De Ronde Venen & Uithoorn worden uitgevoerd door 10 werkgroepen en door vrijwilligers verbonden aan 15 andere losse activiteiten.

• Publieksactiviteiten
• Organiseren van openbare natuurwandelingen en fietstochten
• Begeleiding van natuurlessen voor scholen
• Geven van cursussen voor leden en niet-leden
• Organiseren van lezingen en excursies
• Publiciteit en media
• Uitgeven van verenigingsblad ‘RondUit’
• Verspreiden van informatiemateriaal
• Het verzorgen van voorlichting via berichten in kranten
• Het opzetten en onderhouden van een website en facebook
• Activiteiten ter bescherming van natuur en landschap
• Inventarisaties van vogels en planten
• Zorgen voor broedgelegenheid.

Naar Anbi

Naar Over ons