Bestuur

Samenstelling Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Wil Ezendam 06-21296258  Adres
Secretaris Geke Rutten 06-16531698 Adres
Penningmeester Rob Idema 06-51162629 Adres
Ondersteunend lid Willeke van Soeren 06-22638676 Adres

Taken bestuur
Het bestuur zorgt er voor dat de vereniging goed kan functioneren en dat ook in de toekomst kan blijven doen. Het houdt de doelstellingen van de vereniging in de gaten en zorgt er voor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn en indien nodig komen om die zo goed mogelijk te realiseren. Dat vindt veelal plaats via de werkgroepen.

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling. Elk jaar in maart legt zij verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid.

Statuten en huishoudelijk reglement
Statuten en het huishoudelijk reglement.

Naar Over ons