Nieuws Cursus hulpverlening vervolg 2018

Cursus hulpverlening door William van Zutphen in de brandweerkazerne op 21 november 2018

14 leden van de VENEL waren deze avond naar de cursus gekomen.

William heet alle welkom en kijkt vervolgens de EHBO–koffers na. Ze zijn sinds vorig jaar weer up-to-date.

Cursus hulpverlening vervolg 2018

Voor dringende berichten zijn de adressen van de thuisblijvers genoteerd. Die komen voortaan in de materiaalwagen te liggen.

Voor de toegankelijkheid – en dan met name de Klotbeek – moeten we de coördinaten weten. Die zijn eenvoudig via je mobiel op te zoeken.

We moeten ook steeds de risico-factoren meenemen.

Bij de kasteelgriend hebben we de meeste kans op teken. Vervolgens worden de vijf hoofdpunten voor hulp doorgenomen zoals: ga na wat er gebeurt is en wat hij/zijn mankeert, laat slachtoffer liggen en bel 1-1-2, hiermee kan ook assistentie uit de buurt te hulp worden geroepen.

Noteer het telefoonnummer van de huisartsenpost 0900-8860 in je mobiel en  niet de Eerste hulppost van het ziekenhuis.

Vanzelfsprekend wordt er ook even geoefend.  Met name met het aanleggen van een (druk)verband.

drukverband aanleggen

Reanimatie wordt nu niet geoefend. Dat hebben we het vorig jaar al gedaan.

Peter Kriele