Bernheze
Biodiversiteit
donderdag11mrt2021

Een Hartenkreet

Ter afsluiting van dit verhaal een laatste reactie van Berry.

Half februari beginnen onze struintochten om de roofvogels weer in beeld te krijgen. We verzamelen belangrijke broedgegevens maar ook de aangevoerde prooien en uiteindelijke de broedresultaten voor de nestkaarten van elk afzonderlijk paar. Deze vogelgegevens worden opgestuurd na het Sovon Vogelonderzoek Nederland. Wij hebben twee grote onderzoeksgebieden die wij al jaren monitoren, meer dan twintig jaar natuurgebiedjes in de Gemeente Bernheze. En nu zes jaar gebieden rondom Oss, Herperduin tot en met Maashorst-Noord. Wij genieten erg van deze tochten, zeker nu in deze tijd als de natuur weer begint te herleven na de winterperiode. Als vogelaars horen wij de vogelgeluiden van de standvogels toenemen. Ook hebben we de eerste tjiftjaf al weer gehoord, en zullen de andere trekvogels weer snel volgen als het weer verbetert.

De haviken beginnen half februari met nestbouw, ophogen van bestaande nesten of het maken geheel nieuwe nesten. Ze zijn er vroeg bij en laten dat ook horen door een kekkerend geluid. Nu begin maart nog voorzichtig en vaak maar kort, onze oren staan open bij betreden van het bos. Want een kekje geeft aan ik ben er weer of ik ben nieuw in dit territorium. Voor ons dus een belangrijke periode om alle gebieden te bezoeken. Als er eenmaal eieren in het nest liggen eind maart wordt het stil en worden broedende vogels niet meer gehoord. Door onze ervaring hebben wij de meesten nesten voor deze tijd wel in beeld maar toch worden er ook wel gemist. 

Zo dat was het leuke gedeelte van onze vrijwilligerswerk, maar ook elke jaar in deze tijd de irritatie van de boswerkzaamheden die we tegenkomen, uitgevoerd door de bosbeheerders. Het is net of ze er op wachten om in maart met deze verstoring te beginnen. Vandaag 10 maart 2021 kom ik net terug van mijn bezoek aan de Geffense bosjes in Oss. De havik ter plaatse gehoord en gezien op een nieuw nest. Hij komt net met een tak aanvliegen, goed op afstand is dat genieten van deze waarneming. Boven het kekkerend geluid van de havik het geronk van motorzagen en machine geluiden, ojee het is weer zo ver.

Meerdere dikke oude Amerikaanse eiken die het goed op de arme zandgronden liggen al tegen de grond. Het is even schakelen en me zelf tot rust manen. Ik had een uur geleden een telefonisch gesprek met Martijn Griek van Bosgroep-Zuid over bomen kap in de Heeswijkse bossen, ook een van onze onderzoeksgebieden. Nu dit weer. Als natuurliefhebber keur ik eigenlijk alle

boswerkzaamheden af. Het is beter de natuur zijn werk te laten doen. Maar je begrijpt daar hebben die gasten geen boodschap aan. 

Mijn overwegingen:

  • Fijn stof staat de laatste tijd volop in de belangstelling. De concentraties overschrijden de stringente normen voor luchtkwaliteit, die op basis van de Europese regelgeving zijn vastgesteld. Bouwprojecten liggen stil door uitspraken van de Raad van State. De schade wordt op miljarden geschat. Nederland dreigt ‘op slot’ te gaan. We willen minder CO2uitstoot. Bomen kunnen daar aan bijdragen. Bomen slaan CO2 op, zo lang als ze leven. De snelgroeiende exoten als Douglasspar of Amerikaanse eik nemen veel CO2 op. De eikels zijn een belangrijke voedingsbron voor verschillende soorten spechten,

gaaien, mezen, kwartels, fazanten en kraaien. Zeker als het hout, zoals nu, ook nog uit de bossen wordt gehaald is dit niet te verantwoorden.

  • De open plekken die ontstaan tasten de beschermde leefomgeving(o.a. vleermuizen, reeën) aan van alle in het bos levende dieren. Wind krijgt vrij spel. 
  • Door de machines wordt de bosbodem voor langere tijd verstoord.
  • Gedragscode biedt slechts pro forma bescherming aan de paar soorten vogels, zoogdieren(o.a. dassen), insecten(o.a. mierenhopen)en planten die op de checklist staan. 
  • Er mag tot 15 maart gezaagd worden in de bossen volgens Wet Natuurbescherming. Zoals hier boven al vermeld zijn spechten, mezen, kraaiachtige en haviken nu al druk met nestbouw om er maar een paar te noemen. Dus deze werkzaamheden in het voorjaar februari/maart werken verstorend en er is dus geen bescherming voor de vroeg nestelende vogels. Daarbij komt dat de houtoost vaak later wordt weggehaald wat weer opnieuw verstorend werkt.
  • Ik las in een Alterrarapport(1036:58) dat de strop voor de bosaannemers bij het stilstaan van de Harvester en uitrijcombinatie met twee man personeel becijferd wordt op 100.000 Euro in zomermaanden. Dus die moeten wel zoveel mogelijk worden ingezet.

Hieronder enkele foto’s die ik maakte.

Houtoogst geffense bossen 

 

 

 Hier wordt gewerkt

 

Zo dat lucht wel weer even op. Voor de lezers die mijn maandelijkse roofvogelverslagen lezen, ze komen er aan. En wie ze ook wil lezen graag even een berichtje en ik zet je op de verzendlijst. Met vriendelijke groet,

Berry Setton.

Ter afsluiting van dit verhaal een laatste reactie van Berry.