Bernheze
Biodiversiteit
maandag26sep2022

Boeren voor Natuur: actueler dan ooit

Om de hoeveelheid ammoniak die in de natuur terechtkomt te verminderen, streven Rijk en provincies naar extensivering van een deel van de landbouw, vooral in zones rond stikstofgevoelige natuur. Ook het verbeteren van waterkwaliteit en het tegengaan van bodemdaling kunnen aanleiding zijn om landbouw te willen extensiveren.

Lees hier het artikel van Nature Today