Meer groen minder stenen

Logo Bernheze Logo IVN afd- bernheze

 Doel:

De gemeente Bernheze wil haar openbare ruimte vergroenen. Zij is op zoek naar kansen om stukken openbare ruimte, waar nu tegels of stenen liggen, natuurlijker te maken. Heb je een idee om meer groen aan te leggen, laat het horen…  

Effect:

Meer groen in de wijk draagt bij aan meer biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ongeveer 60% van stedelijke gebied is in bezit van de gemeente; de gemeente maakt met hun inrichtingsplannen daarom een groot verschil!!

Het kader:

Het groen moet bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit met meer inheemse soorten en aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Meer evenwicht in de natuur bijvoorbeeld om de onbalans van de eikenprocessierups te herstellen. Het oppervlak van het gebied mag niet groter zijn dan ca. 20 m2 en groot genoeg om onderhoud efficiënt te kunnen uitvoeren. De planten, bloemen, struiken, heesters of bomen dienen bij voorkeur inheemse soorten te zijn.

De gemeente toetst de ingediende ideeën en kijkt daarbij in elk geval naar de volgende aspecten. De nieuwe inrichting:

  • heeft een openbaar karakter: de openbare ruimte is geen particuliere tuin!
  • moet met normaal beheer voor de stedelijke omgeving onderhouden kunnen worden: we gaan bijvoorbeeld geen vakken jaarlijks opnieuw inzaaien.
  • moet qua schaal en karakter aansluiten bij de rest van de openbare ruimte.

Tot slot toetst de gemeente de initiatieven aan praktische aspecten zoals verkeersveiligheid, ondergrondse situatie (kabels en leidingen) en beheerbaarheid.

 

Hoe gaan we dat bereiken?

U kunt in de komende weken uw ideeën indienen. Voeg een of enkele foto’s toe van de plek om te laten zien waar en hoe het gebied er nu uitziet. De gemeente Bernheze bekijkt, samen met IVN Bernheze, of de ideeën passen binnen de beleidskaders van openbaar groen en of de ideeën voldoen aan het verbeteren en versterken van de biodiversiteit.

De gemeente Bernheze stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. De gemeente beslist in januari 2020 over uw idee en in het voorjaar van 2020 wordt het idee uitgevoerd door de gemeente, die ook het reguliere onderhoud uitvoert.

 

Een voorbeeld uit Heesch

 
Stenen eruit, groen erin
Stenen eruit, Groen erin.

Waar ?

Aan de Mozartlaan tussen de Emmausschool en sportzaal de Lindershof is een parkeerplaats aangelegd met daarnaast een tegelpad naar het schoolplein. Naast dit tegelpad ligt nog een verharde strook/terreintje wat mijns inziens geen enkele functie dient.

Wat wil je ?

De stenen eruit en vervangen door bloeiende struiken/heesters en enkele hoger opgroeiende bomen (hoogstam) waarmee de kale muur van de sporthal enigszins wordt gecamoufleerd.  Dit mogen wat mij betreft ook hoogstam fruitbomen zijn, waarmee insecten worden aangetrokken.

Wat wil je ermee bereiken?

Met deze maatregel wordt de biodiversiteit in het gebied vergroot.  Met de groenstrook met hoogstambomen wordt de kale muur van de sporthal gebroken. Met het groen wordt de in mijn ogen veel te grote parkeerplaats enigszins afgescheiden van het grasveld, waardoor de grote ruimte wat afneemt.

 

Geef hier uw idee door: Vul het formulier in