Beekdaelen-Nuth
Insecten
woensdag27jul2022

Stef vindt

Vakantievreugd. In de Pyreneeën zie je niet alleen planten en dieren die uit het zuiden, maar ook soorten die in onze omgeving voorkomen of voorkwamen. De #Bosparelmoervlinder (#Melitaea celadussa) is in Nederland sterk achteruit gegaan en komt nog slechts in het oosten zeldzaam voor. De rupsen leven in Nederland alleen op de plant #Hengel (#Melampyrum pratense). Ze leven eerst in spinselnesten, waarin ze als halfvolwassen rups overwinteren. De verpopping vindt ook op deze waardplant plaats.