Kraanvogel

Het eerste succesvolle broedgeval van de kraanvogel in de Peel

Asten-Someren 22 augustus 2022

Het is dan eindelijk zover dat er in de Peel, voor het eerst in de geschiedenis, een jonge kraanvogel vliegvlug is geworden. In onze jaarverslagen van 2015 en 2018 kon we al melden dat er respectievelijk een paartje in de broedtijd was gesignaleerd en dat er twee nesten waren ontdekt. Helaas leidde dat destijds niet tot uitgevlogen jongen. Het bleef bij broedpogingen die voortijds strandden. In 2018 spraken we de hoop uit dat het spoedig wel zou lukken. Het duurde echter tot 2022 voor het zo ver was. Het jaar 2018 was extreem droog en dat heeft nog drie jaar doorgewerkt voordat het waterpeil zich enigszins herstelde. Dit voorjaar was het alweer veel natter en dat gaf veel hoop.

In het vroege voorjaar werden in de Peel drie paren waargenomen: één in de Groote Peel, één in de Deurnese Peel en één in de Mariapeel. Het paar van de Groote Peel is heel ver gekomen en heeft naar alle waarschijnlijkheid gebroed, maar dat broedsel is om onbekende redenen mislukt. Voor de Deurnese Peel waren de indicaties voor broeden minder duidelijk en daar was sprake van hooguit een broedpoging dat in een vroeg stadium al mislukt is. In de Mariapeel daarentegen was er in het begin een druk baltsend paar, dat opeens van de radar verdween. Dat is een goed teken, want zodra er een nest met eieren is, gedragen de vogels zich zeer heimelijk. Beheerder Staatsbosbeheer reageerde daar hele adequaat op door delen van het gebied af te sluiten, waardoor de voor kraanvogels broodnodige rust werd gewaarborgd. Heel groot was dan ook de vreugde dat opeens een paar met nog twee kleine jongen opdook in het gebied. Ook in deze fase zijn de vogels nog heel kwetsbaar en werd er geen ruchtbaarheid aangegeven.

De bekende natuurfotograaf en cineast Jan van de Kam kreeg als enige toestemming om met de nodige grote voorzichtigheid het opgroeien van de kuikens te volgen en vast te leggen. Het resultaat is een schitterend filmpje dat een inkijk geeft in het familieleven van de kraanvogel. Ga voor dit filmpje naar de volgende link: https://youtu.be/1a6_yL_D12o

Hoewel er een mijlpaal is bereikt, blijven we ons ernstig zorgen maken over de toekomst van de kraanvogel. Op dit moment is de droogte weer geheel terug en dreigt nog extremer te worden dan in 2018. De roep om een stevig anti-verdrogingsbeleid van de overheid is urgenter dan ooit. Helaas blijft het nog steeds bij ‘pappen en drooghouden’. Hoewel we de rechtspraak aan onze kant hebben, laten de vernattingsmaatregelen buiten de Peel nog grotendeels op zich wachten. Elk jaar dat er langer gewacht wordt, wordt de schade aan de natuur groter en zal het herstel langer duren. Bovendien is een grote mate van rust cruciaal, iets dat lastiger is met al die aangelegde kades, die de Peel toegankelijker maken.

BRON: Werkgroep Behoud de Peel

Wat zou het toch mooi zijn als onze kleinkinderen ook nog zouden kunnen genieten van trompetterende kraanvogels in de Peel!

Deel deze pagina