Hoogwater Astense Aa Water

De Aa in een nieuw jasje

Asten-Someren 24 februari 2022

Waterschap Aa en Maas is gestart met de herinrichting van de Aa.

Tussen de Gezandebaan en de A67 krijgt de beek een geheel nieuw aanzicht, Er komen natuurvriendelijke oevers, vispassages en de beek gaat meanderen.. Dit moet een beter waterbeheer mogelijk maken en vooral ook leiden tot meer natuurwaarde. Er komen ook wandelroutes en enkele oversteekplaatsen. . Over dit werk komt regelmatig een nieuwsbrief uit over het werk en het hoe en waarom van dit project.

U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief. Ga hiervoor naar de site van Aa en Maas, ga naar de projectpagina Aa dal Zuid en meldt je aan.

Wil je weten hoe het werk vordert? Download dan de “Bouw app”, typ in de zoekbalk “beekdal” en selecteer Aa dal zuid. QR code Bouwapp

Ontdek meer over

Deel deze pagina