Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Wandelroutes vanaf de Cantharel

Bakenberg en Leesten wandeling - 6 km

Routebeschrijving met informatie en routekaart
GPS route (download gpx bestand: Lees instructie onderaan deze pagina)

Deze wandeling gaat door een gevarieerd landschap van bos en heide, heuvels en dalen. Alles voorgevormd in de laatste twee ijstijden, daarna bewerkt en aangepast door de mens.
De zandbult van de Veluwe met zijn neerslagoverschot maakten het graven van sprengen mogelijk. Dit zijn waterlopen gegraven in de helling tot onder het hier hoog gelegen grondwaterniveau.
De tocht voert langs de Koppelsprengen gegraven begin 17de eeuw. Vervolgens wordt de Bakenberg overgestoken (60 meter boven NAP), onderdeel van een stuwwal gevormd in de voorlaatste ijstijd. Langs een heideven (met een verbonden legende over een verzonken gouden klok) gaat het verder langs een heidegebied boven een kleine slenk door het bos naar het grote smeltwaterdal en de golvende heide van Het Leesten.

Twee-sprengenwandeling - 5½ km

Routebeschrijving met informatie en routekaart
GPS route (download gpx bestand: Lees instructie onderaan deze pagina)

De wandeling voert twee bosgebieden langs een tweetal 'sprengenbeken', de Orderbeek en de Schoolbeek. Sprengenbeken zijn door de mens gegraven waterlopen die het proceswater (voor aandrijving en fabricage) leverden van watermolens. In de Veluwse heuvelrug tot onder de grondwaterspiegel uitgegraven 'sprengkoppen' zorgden voor een continue waterstroom van hoge kwaliteit voor m.n. papiermolens en later wasserijen. De verzamelnaam sprengenbeken wordt op de Veluwe meestal afgekort tot 'spreng'. Overigens hebben de meeste sprengenbeken althans deels een natuurlijke oorsprong, zoals ook in de naamgeving tot uiting komt.

Het Orderbos is genoemd naar de buurtschap Orden. Het bos is een 172 hectare groot heuvelachtig gebied met veel naaldbos, oude beukenlanen en nog enkele heideterreinen. De bodem bestaat uit podzolgronden (een askleurige uitspoelingslaag op geringe diepte). In het Orderbos ontspringt de Orderbeek.

Van der Huchtbos-wandeling - 5 km

Routebeschrijving met informatie en routekaart
GPS route (download gpx bestand: Lees instructie onderaan deze pagina)

Het Van der Huchtbos beslaat 107 hectare waarvan 80 hectare bos. Het gebied ligt op de hoge oostrand van de Veluwe. De wandeling voert door een geaccidenteerd landschap met naaldhout en loofhout. Eiken- en beukenlanen worden afgewisseld met slingerende bospaden tussen dennen en berken. Sporen van reeën, herten en wilde zwijnen zijn regelmatig te zien. Een mooi uitzicht naar het noordoosten over een akkerrandwal en glooiend bouwland is de beloning aan het eind van de wandeling.

Instructie downloaden en opslaan van GPS route:

Ga met de muis op de link van het te downloaden bestand staan en klik met rechter muisknop
Kies dan uit het menu:
- Chrome: link opslaan als...
- Internet Explorer: doel opslaan als...
- Firefox: koppeling opslaan als..
En sla het gpx bestand op de locatie die je wilt. (op je eigen pc, mobiel of GPS)